Výukové hry – demoverze.

Kliknutím na obrázek nebo tlačítko spustíte cvičení ve svém prohlížeči. Pro cvičení ve formátu FLASH musíte použít prohlížeč s povoleným FLASH pluginem (doporučujeme chrome).

Nově jsme přidali záložku JAZYKY, kde budou postupně doplňovány interaktivní hry na výuku cizích jazyků.


Pro nejmenší

Co kam patří? zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Slovní úlohy.
Slovní úlohy na základní počty se zvukem.
Co kam patří? zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Vánoční hra.
Doplňte správné věci do obrázků.
Co kam patří? zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Skládání obrázků.
Skládejte obrázky z dílk(puzzle). Volitelná obtížnost.
Co kam patří? zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Světové strany.
Hra procvičí znalosti a orientaci ve světových stranách.Hra je
ozvučena.
Velikost, čas, počet... zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Omalovánky podle vzoru.
Vybarvěte obrázky podle vzoru.
Velikost, čas, počet... zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Člověče s otázkami.
Člověče nezlob se pro 2 hráče na 8 různých témat. Postoupíte dál,
pokud správně odpovíte na jednoduchou otázku. Hra je ozvučena.
Velikost, čas, počet... zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Co kam patří?
Přiřaťe obrázky do správných kategorií.
Velikost, čas, počet... zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Velikost, čas, počet…
Porovnejte na obrázcích velikost, časovou posloupnost a množství…
Reflexy zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Sčítání obrázků.
Sestavte ze vzorů ten správný obrázek…
Reflexy zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Reflexy.
Procvičte svojí rychlost při výběru správné barvy, obrázku nebo
tvaru…
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Spojování obrázků.
Procvičte vizuomotoriku, orientaci v prostoru a postřehování při
spojování stejných obrázků…
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Spojování bodů.
Procvičte vizuomotoriku, orientaci v prostoru a postřehování při
spojování bodů podle předlohy…
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Zraková paměť.
Procvičte a vyzkoušejte si svojí zrakovou paměť…
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Skládání slova z písmen
Najděte, která písmena danné slovo obsahuje…
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Rozpoznávání tvarů.
Podle vzoru určíte správný stín. S rotací nebo bez, obrázky nebo
geometrické tvary.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Poznávání obrázků – test.
Vyberte správný obrázek podle jeho názvu testu. Hra je ozvučena.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Poznávání obrázků.
Vyberte správný obrázek podle jeho názvu, dle kategorií. Zjistíte i
jeho anglický nebo německý překlad.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Klasické pexeso.
Klasické pexeso podle kategorií.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Souboj 1
Hra pro dva hráče (skupiny) na principu člověče nezlob se, na téma
prvouky první třídy (jaro, léto, podzim, zima).
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Souboj 2
Hra pro dva hráče (skupiny) na principu člověče nezlob se, na téma
prvouky druhé třídy (doprava, rostliny, tělo, zvířata).
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Hra s obrázky
Hra s jednoduchými obrázky. Nejdříve obrázek složte dohromady a poté
ho podle předlohy vybarvěte.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Prvouka s balónky
Hra procvičuje prvouku první třídy. Je určena pro jednoho a zadává
otázky v časovém intervalu.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Prvouka s motýlky
Hra procvičuje prvouku druhé třídy. Je určena pro jednoho a zadává
otázky v časovém intervalu.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Znáte svoje tělo?
Hra procvičuje jednotlivé části lidského těla. Je určena pro jednoho
žáka a zadává otázky formou testu.
Abeceda zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Skládání písmen
Skládání písmen jako puzzle…
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Rostliny 1
Hra procvičuje poznávání rostlin v rámci prvouky druhé třídy. Je
určena pro jednoho žáka a zadává otázky jednotlivě nebo formou testu.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Zvířata 1
Hra procvičuje poznávání zvířat v rámci prvouky druhé třídy. Je
určena pro jednoho žáka a zadává otázky jednotlivě nebo formou testu.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Roční období.
Jaké měsíce patří do jakého ročního období?Jak jdou dny a měsíce po
sobě?/td>
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Dopravní značky.
Hra pro jednoho hráče na procvičení dopravních značek jednotlivě i
formou testu. Je možné zvolit obtížnost.

Matematika

Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Písemné sčítání a odčítání.
Nekonečný proud příkladů na písemné sčítání a odčítání.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Desetinná čísla.
Procvičení početních operací s desetinnými čísly. Je určena pro
jednoho žáka a zadává příklady jednotlivě i formou testu.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Římská čísla.
Procvičení převodu římských čísel na řecká a naopak. Je určena pro
jednoho žáka a zadává příklady jednotlivě i formou testu.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Dělení se zbytkem (3,4,5,6).
Naučíte se, jak dělit se zbytkem a procvičíte na příkladech s
nápovědou.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Dělení se zbytkem (6,7,8,9).
Naučíte se, jak dělit se zbytkem a procvičíte na příkladech s
nápovědou.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Malá násobilka.
Nekonečný proud příkladů na malou násobilku.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Matematické pexeso.
Matematické pexeso, volitelně na sčítání nebo odčítání.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Sčítání a odčítání do 5.
Nekonečný proud příkladů na sčítání a odčítání do 5.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Sčítání a odčítání do .
Nekonečný proud příkladů na sčítání a odčítání do 10.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Sčítání a odčítání do 20.
Nekonečný proud příkladů na sčítání a odčítání do 20. Možnost volit s
přechodem desítky.
Rozklad čísel zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Rozklad čísel.
Nekonečný proud příkladů na rozklad čísel.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Kalkulačka.
Jednoduchá kalkulačka.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Číselné osy.
Práce s číselnou osou (5,,20).
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Porovnávání čísel.
Nekonečný proud příkladů na porovnávání čísel (5,,20).
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Krácení zlomků.
Nekonečný proud příkladů na krácení zlomků. U každého příkladu lze
znázornit postup výpočtu v jednotlivých krocích.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Zlomky.
Nekonečný proud příkladů na počítání se zlomky. U každého příkladu
lze znázornit postup výpočtu v jednotlivých krocích.

Čeština

Abeceda zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Podstatná jména.
Určení mluvnických kategorií u podstatných jmen …
Abeceda zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Slovesa.
Určení osoby, čísla a času u sloves …
Abeceda zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Skládání písmen
Skládání písmen jako puzzle…
Abeceda zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Abeceda
Řazení písmen a slov dle abecedy…
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Diktáty – vyjmenovaná slova
Procvičení vyjmenovaných slov podle písmen i souhrnně…
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Diktáty – ů/ú, je/ě, mně/mě, s/z
Procvičení psaní ů/ú, je/ě, mně/mě, s/z.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Diktáty – i/y
Procvičení psaní i/y.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Šibenice.
Uhádni slova nebo přísloví v klasické hře šibenice.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Skládání slov.
Složte slovo z jednotlivých písmen.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Pexeso.
Utvořte dvojice podle obrázků, počátečních písmen a slabik.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Vyjmenovaná slova.
Procvičení vyjmenovaných slov jednotlivě i formou testu. Je možné
cvičit po jednotlivých písmenech nebo najednou.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru
Písmena M,P,D,B.
Přiřazování písmen k obrázkům.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Písmena K,L,N,S.
Přiřazování písmen k obrázkům.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Písmena C,O,R,V.
Přiřazování písmen k obrázkům.

Zeměpis

Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Slepá mapa řek ČR.
Práce se slepou mapou řek ČR. Lze buď po kliknutí na řeku zobrazit
všechny údaje o ní, nebo testovat kde řeka leží. Volitelně ve dvou stupních obtížnosti.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Slepá mapa hor ČR.
Práce se slepou mapou hor a nížin ČR. Lze buď po kliknutí na objekt
zobrazit všechny údaje o něm, nebo testovat kde leží.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Slepá mapa krajů ČR.
Práce se slepou mapou krajů a měst ČR. Lze buď po kliknutí na sídlo zobrazit všechny údaje o něm, nebo testovat kde leží. FLASH verze je obsáhlejší co se týče počtu měst.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Kontinenty.
Umístěte kontinenty tam, kam patří.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Vlajky Asie.
Procvičování znalostí vlajek asijských států. Jednotlivě nebo formou
testu.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Vlajky Ameriky.
Procvičování znalostí vlajek amerických států. Jednotlivě nebo formou
testu.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Vlajky Afriky.
Procvičování znalostí vlajek afrických států. Jednotlivě nebo formou
testu.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Vlajky Austrálie.
Procvičování znalostí vlajek australských států. Jednotlivě nebo
formou testu.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Vlajky Evropy.
Procvičování znalostí vlajek evropských států. Jednotlivě, nebo
formou testu.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Naši sousedé.
Znáte naše sousední země. Dokážete je na mapě správně umístit?

Příroda

Sluneční soustava zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Sluneční soustava.
Přibližný model Sluneční soustavy, porovnání rychlosti, velikosti a vzdálenosti planet od Slunce.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Převod jednotek.
Procvičte si převod jednotek délky, hmotnosti, obsahu a objemu s
vizualizací výsledku.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Naše houby.
Výuka a procvičení znalosti našich hub.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Plazivci a ryby ČR.
Procvičování znalostí našich plazů, obojživelníků a ryb. Jednotlivě
nebo formou testu./td>
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Savci ČR.
Procvičování znalostí našich savců. Jednotlivě nebo formou testu./td>
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Savci v zoo.
Procvičování znalostí savců, kteří nežijí u nás. Jednotlivě nebo
formou testu./td>
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Ptáci ČR.
Procvičování znalostí našich ptáků. Jednotlivě nebo formou testu./td>
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anatomie květiny.
Z čeho se skládá květina?/td>
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Sluneční soustava.
Jak jdou po sobě planety ve sluneční soustavě?/td>
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Roční období.
Jaké měsíce patří do jakého ročního období?Jak jdou dny a měsíce po
sobě?/td>
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Mendělejevova tabulka.
Interaktivní periodická tabulka prvků s jejich popisem a možností
testování znalosti značek prvků./td>

Dějepis

Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Osobnosti a památky.
Poznáte významné osobnosti a památky naší i světové historie?.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Osobnosti naší země.
Naučte se poznávat významné osobnosti naší historie.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Naši prezidenti.
Naučte se poznávat naše prezidenty.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
7 divů světa – novověké.
Poznejte 7 novověkých divů světa.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
7 divů světa – starověké.
Poznejte 7 starověkých divů světa.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Stavební slohy.
Poznejte stavební slohy…

Jazyky

Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Poslouchej anglická slovíčka.
Přiřazování obrázků podle poslechu anglických slov.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Poslouchej německá slovíčka.
Přiřazování obrázků podle poslechu německých slov.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anglické pexeso.
Anglické pexeso podle témat s výslovností.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Německé pexeso.
Německé pexeso podle témat s výslovností.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anglická slovíčka.
Anglická slovíčka podle témat s výslovností.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Německá slovíčka.
Německá slovíčka podle témat s výslovností.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anglická slovíčka.
Anglická slovíčka podle témat s výslovností jiným způsobem…
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Německá slovíčka.
Německá slovíčka podle témat s výslovností.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anglické omalovánky.
Omalovánky, na kterých se naučíte anglické názvy barev.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Německé omalovánky.
Omalovánky, na kterých se naučíte německé názvy barev.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anglická šibenice.
Hra pro jednoho hráče na procvičení anglické slovní zásoby. Je možné
zvolit okruhy slov.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Německá šibenice.
Hra pro jednoho hráče na procvičení německé slovní zásoby. Je možné
zvolit okruhy slov.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Anglická slovíčka.
Hra pro jednoho hráče na procvičení anglické slovní zásoby. Je možné
zvolit okruhy slov.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Německá slovíčka.
Hra pro jednoho hráče na procvičení německé slovní zásoby. Je možné
zvolit okruhy slov.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Naše tělo anglicky.
Hra pro jednoho hráče na procvičení anglické slovní zásoby, konkrétně
částí lidského těla.
Skládání slov zobraz hru v prohlížeči
zobraz hru ve flashi
Naše tělo německy.
Hra pro jednoho hráče na procvičení německé slovní zásoby, konkrétně
částí lidského těla.